TOWA SEIDEN INDUSTRIAL CO.,LTD.

Lưu ý

Cẩn thận hàng nhái!
Chúng tôi không sản xuất tại:

~ Thái Lan ~

~ Trung Quốc ~

~ Trung Quốc ~

Thông tin

  • [Tháng hai 2020] Bắt đầu bán hàng loạt công tắc cấp độ mái chèo chống nổ TPE-100
  • [ tháng 6, 2016] Cập nhật sản phẩm mới Đo mức bằng âm thanh Bộ chuyền tín hiệu mức bằng sóng micro Đo mức bằng sóng siêu âm Công tắc mức dạng phao
  • [ Tháng 5, 2016] Cập nhật sản phẩm mới Cảm biến mức điện dung Công tắc mức dạng rung Đồng hồ mức loại hiển thị số
  • [ Tháng 4, 2016] Cập nhật sản phẩm mới CÔNG TẮC MỨC DẠNG XOAY
  • [ Tháng 12, 2011] Cập nhật sản phẩm mới CÔNG TẮC MỨC DẠNG XOAY Loại PRL/ dòng HL-400
    [Notice of Specifications Change PDF]

  • [ Tháng 10, 2010] Trang web được cập nhật chỉnh sửa

nhặt lên

RotaryPaddleTypeLevelSwitch CapacitanceTypeLevelSensor
UltrasonicTypeLevelIndicator FloatSwitch